fredag 9. oktober 2015

Årsmøte

Styret i Åsane Squashklubb kaller inn til årsmøte 9. november kl 19.00 på Radisson Blu Royal Hotel (SAS-hotellet på Bryggen). Etter årsmøtet er alle medlemmer som har betalt kontingent invitert til en gratis 3-retters middag på samme sted.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes styret senest 26. oktober. Forslag kan sendes til Magne Rekdal, Sethøyen 4, 5136 MJØLKERÅEN, eller på epost magne@rekdal.no.
Fullstendig saksliste sendes ut en uke før årsmøtet. For valgbarhetsbestemmelser, se www.idrett.no.

Merk: Kontingenten er p.t. kr. 600,- pr /år. Styret vil legge frem forslag om å senke den betydelig på årsmøtet. De som vil være med på middag og samtidig ønsker å ha stemmerett oppfordres til å betale kontingenten til konto nummer 9521.66.01107 innen 9. oktober.

Ingen kommentarer: